Bedrijven uit de regio bieden Bardo al jaren ondersteuning door Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Dankzij hun hulp kunnen wij onze diensten op hoog niveau blijven aanbieden. De serviceclubs zoals Rotary en Lions organiseren fondsenwervende acties, inzet van mensen en middelen of leuke activiteiten zoals een luxe high tea voor onze patiënten.

Wat kunt u doen?

U kunt zelf of met uw bedrijf een maatschappelijke bijdrage leveren. Heeft u een goed idee of wilt u met ons nadenken over hoe u Bardo kunt steunen? Neem dan contact op met onze afdeling pr en communicatie, tel. 020 333 47 00.

Bardo en

Age Vermeer, directeur Dura Vermeer, Divisie Infrastructuur
‘Ons bedrijf is al sinds jaar en dag in Haarlemmermeer actief, we zijn geworteld in deze regio en dat zie je terug in de samenwerking met Bardo, een organisatie die wij graag ondersteunen. Met middelen, maar ook met enthousiaste inzet van onze mensen. Dat is wel het minste wat wij kunnen doen. ‘
Ad Rutten, voormalig COO Schiphol Group
‘In mijn toenmalige functie als directielid van een groot internationaal bedrijf heb ik voortdurend te maken gehad met grote zakelijke belangen. Bij Bardo zie ik de menselijke maat terug, daar is de beleving tussen mensen heel intensief. Het geeft mij veel voldoening als ik daar een bijdrage aan kan leveren.

Nieuwsbrief

Aanmelden Nieuwsbrief

* Vereist
Welke nieuwsbrieven wilt u van ons ontvangen: