“Hoe blijf je als zorgverlener in balans?”
Een relevante vraag in een maatschappij met veel burn-outs. Hoe doe je dat in de palliatieve zorg? Christiaan Rhodius, arts palliatieve geneeskunde in Bardo, belicht vanuit eigen ervaring het kwadrantenmodel, een hulpmiddel bij de zoektocht naar balans.

Persoonlijke balans – Hoe verkrijg en behoud je die?

Een artikel dat verscheen in Pallium (jaargang 21, nr. 1, pagina 18-19)


Helaas bestaat er geen medicijn dat naast gewenste werking ook een ongewenste werking heeft. Zo is obstipatie (verstopping van de darmen) een belangrijke bijwerking van opioïden zoals morfine. Bardo deed mee aan onderzoek hoe dit type obstipatie het beste behandeld kan worden. Dit artikel bespreekt de resultaten (publicatie onderzoek 29 maart 2019).

Onderzoek naar optimale behandeling van door opioïden veroorzaakte constipatie


“Vergis je niet. Ook jij gaat dood. Alleen heeft mijn dood zich aangekondigd. Daarom zit ik nu in dit hospice.”

Respicere – Besef van sterfelijkheid geeft vrijmoedigheid

Verdieping van onderling contact door besef van eigen sterfelijkheid. Een pleidooi gehouden op het  Elckerlijckcongres 2017 en gepubliceerd in Pallium (jaargang 20, februari 2018, nummer 1).


“Ben ik niet laf dat ik de behandeling niet onderga?”
Ziekte die steeds weer voor een nieuwe situatie zorgt en heftige, soms tegenstrijdige, emoties oproept.

Dynamiek rondom het levenseinde

Een artikel dat verscheen in Psychosociale Oncologie  (jaargang 2018, editie 2, pag. 16-17) over Emotionally Focused Therapy als interventie in de palliatieve zorg. Meer informatie: www.nvpo.nl


De meeste mensen die verblijven in een hospice overlijden binnen drie maanden na opname. Als de lichamelijke conditie tegen de verwachting in stabiliseert of zelfs verbetert, is het hospice voor deze patiënt dan nog wel de juiste verblijfplaats?
Moreel beraad – Als het overlijden in het hospice uitblijft
Dit artikel verscheen in Pallium (jaargang 17, juli 2015, nummer 3). Hoe moreel beraad kan helpen bij het maken van moeilijke (beleids)keuzes.


Succesfactoren voor palliatieve zorg in een ziekenhuis, specifieke symptoomherkenning bij palliatieve patiënten, het belang van het gebruik van herkenbare termen in de palliatieve zorg en de samenwerking tussen allerlei organisaties en instellingen die raken aan palliatieve zorg.
Symptoomcontrole is niet zo eenvoudig
Een interviewartikel waarin allerlei facetten van palliatieve zorg de revue passeerden, werd gepubliceerd in Pallium (jaargang 15, februari 2013, nummer 1).

Nieuwsbrief

Aanmelden Nieuwsbrief

* Vereist
Welke nieuwsbrieven wilt u van ons ontvangen: