‘Ik ervaar deze avond als een geschenk, vanwege de openheid en bereidheid om naar elkaar te luisteren.’
‘Het sterkt mij dat mensen zo open kunnen zijn, zo kwetsbaar.’
‘Ik was blij hier te mogen zijn en voel de behoefte om hier met mensen over door te praten.’

Enkele reacties van aanwezigen bij de interactieve lezing van 7 mei jl. in Bardo. Na een korte inleiding van Christiaan Rhodius, arts bij Bardo, sprak VU-hoogleraar Christa Anbeek over ‘kwetsbaarheid’. Haar eigen verlieservaringen en haar zoektocht naar antwoorden vormden de rode draad van de lezing.

Met een oefening over eigen kwetsbaarheid door aanwezigen bracht Christa onderlinge interactie op gang. In het gezamenlijke gesprek dat volgde, kwam enerzijds naar voren dat kwetsbaarheid en de ontregeling die daarbij hoort vroeg of laat bij iedereen speelt. Anderzijds dat er veel verschil is in hoe kwetsbaarheid door elk mens persoonlijk beleefd wordt en ook in relatie tot de omgeving.

Na afloop praatten veel aanwezigen nog na. Ook werden er suggesties gedaan voor een vervolg op deze avond.

Nieuwsbrief

Aanmelden Nieuwsbrief

* Vereist
Welke nieuwsbrieven wilt u van ons ontvangen: