Bardo verrijkt haar kennis en de kennis van andere professionals in de palliatieve zorg door elkaar regelmatig te ontmoeten en kennis te delen. Dit gebeurt op veel manieren. Hieronder een aantal voorbeelden van activiteiten. Wellicht zit er iets voor jou bij of ben je geïnteresseerd in een gesprek over de mogelijkheden.

Nieuw onderwijsplatform palliatieve zorg is gelanceerd

Op 15 april 2021 lanceerden PZNL en O²PZ het landelijke Onderwijsplatform Palliatieve Zorg. Daarmee is een belangrijke stap gezet in de richting van meer kennis van palliatieve zorg bij iedere zorgverlener- en uiteindelijk betere zorg voor de patiënt. Het onderwijsplatform biedt opleiders en docenten concrete handvatten om palliatieve zorg nog beter in hun onderwijs te verankeren. De bestaande toolbox met onderwijsmaterialen op Palliaweb is verrijkt met materialen waarmee het meest complete overzicht is gerealiseerd en voor iedereen toegankelijk op Palliaweb.nl.

Alles over onderwijs in palliatieve zorg op één platform

Iedereen die in of aan palliatieve zorg werkt vindt sinds eind 2019 op Palliaweb betrouwbare en bruikbare informatie. Ook over onderwijs. Het Programma Onderwijs Palliatieve Zorg (O²PZ) werkt samen met Palliaweb aan vernieuwing van het onderwijsplatform op Palliaweb. Deze krachtenbundeling helpt docenten bij het optimaliseren van hun onderwijs en (toekomstige) zorgverleners om betere keuzes te kunnen maken in hun zoektocht naar onderwijs en bij- of nascholingen over palliatieve zorg. Een waardevolle bron voor iedereen die onderwijs over palliatieve zorg wil invullen. Lees in het persbericht meer over de samenwerking.

Scholing voor studenten geneeskunde

In medische opleidingen is er maar heel beperkt aandacht voor palliatieve zorg. Gelukkig verandert dat langzaam maar zeker en werkt Bardo onder anderen actief mee aan de minor Comprehensive Care and Anatomy van de VUmc School of Medical Sciences. In de minor voeren studenten een gesprek met een patiënt in een hospice. De afgelopen jaren kwamen de studenten ook naar Bardo, maar door Covid-19 is dat niet mogelijk. Daarom nam Christiaan Rhodius, arts in Bardo, een gesprek met de patiënt op en besprak deze film voor en na met de studenten. Zijn publicatie ‘Aan de hand van de patiënt – een pleidooi voor de patiënt als leermeester & onderwijs over palliatieve zorg- ‘ illustreert hoe hij de film bij de studenten introduceert welke reacties dat teweeg brengt.

Bij- en nascholingen voor verpleegkundigen en verzorgenden

Voor verpleegkundigen en verzorgenden organiseert Bardo regelmatig geaccrediteerde bijeenkomsten. Deze scholingen gaan over specifieke onderwerpen op het gebied van (psycho)sociale, geestelijke, spirituele en fysieke aspecten van palliatieve zorg. Ook hebben we het over jouw rol als zorgverlener en hoe jij in je werk staat.

Bijeenkomsten en scholingen voor (huis)artsen

Een goede samenwerking met de huisartsen in de regio is belangrijk voor Bardo. Wij faciliteren daarom bijvoorbeeld de opleidingen die door DOKH worden gegeven, bieden een onderdeel van de kaderopleiding aan voor aio’s en organiseren jaarlijks een symposium voor huisartsen.

Kennismakingsbijeenkomsten voor doktersassistenten en verzorgenden

Bezoek het hospice en maak kennis met de medewerkers en activiteiten van Bardo. Voor doktersassistenten, praktijkondersteuners en medewerkers van thuiszorgorganisaties organiseert Bardo twee keer per jaar een kennismakingsmiddag waarbij een rondleiding plaatsvindt, uitgelegd wordt wat Bardo doet en casuïstiekbespreking plaatsvindt. Ben je geïnteresseerd ? Neem contact met ons op via info@hospicebardo.nl

Scholingen voor Bardomedewerkers en -vrijwilligers

Het is van groot belang dat ons eigen team goed wordt opgeleid en bijgeschoold. Voor zorgvrijwilligers vindt tweemaal per jaar een introductietraining plaats en onze vaste medewerkers kunnen regelmatig bijscholingen volgen.

Stages voor verzorgenden tot artsen

Bardo biedt geïnteresseerde collega’s uit de regio de mogelijkheid om stage in het hospice of bij ondersteuning thuis te lopen. Wij bieden diverse stages aan voor verzorgers,verpleegkundigen en artsen.

Actueel programma

Zie de agenda voor het actueel programma.
 

Nieuwsbrief

Aanmelden Nieuwsbrief

* Vereist
Welke nieuwsbrieven wilt u van ons ontvangen: