Opname in het hospice

Hieronder treft u in het kort aan wat u als verwijzer voor een opname in het hospice moet regelen. Heeft u nog vragen? Neem gerust contact met ons op via telefoonnummer 020 – 333 4700. De coördinator zorg of een verpleegkundige helpt u graag verder.
Een huisarts of medewerker van een ziekenhuis of thuiszorginstelling kan een patiënt bij ons aanmelden. Daarnaast kunnen patiënten zich persoonlijk aanmelden of een naaste kan dit voor hen doen. Leeftijd, levensovertuiging en culturele achtergrond spelen geen rol bij de beoordeling of iemand in aanmerking komt voor opname.

Voorwaarden voor opname

Voor opname in het hospice heeft elke patiënt een indicatie voor verpleging en verzorging nodig. Deze wordt gesteld door een verpleegkundige van Bardo. Hiervoor is een, door een arts ondertekende, terminaalverklaring met daarin de beperkte levensverwachting van minder dan drie maanden nodig.
De palliatief terminale zorg wordt betaald vanuit de basisverzekering van de zorgverzekeraar.

Kennismakingsgesprek

Voorafgaand aan de opname hebben we een persoonlijk gesprek met de patiënt en de naaste betrokkenen. We doen dit om kennis met elkaar te maken en om de zorgvraag beter in kaart te brengen. Dit gesprek vindt plaats op de plek waar de patiënt zich op dat moment bevindt, bijvoorbeeld thuis of in het ziekenhuis. Wanneer de patiënt van buiten de regio komt, kan de intake telefonisch plaatsvinden.

Rondleiding

Om uw patiënt een beter beeld te geven van het hospice bieden wij ook rondleidingen aan. Wilt u een rondleiding aanvragen? Maak dan een afspraak met de coördinator zorg via tel. 020 – 333 47 00. Ook de website van Bardo geeft een goede indruk van het huis en onze zorg.

Opnameregeling

We streven ernaar om iemand zo snel mogelijk na aanmelding op te nemen in ons hospice. Als er toch een wachtlijst is, zoeken we samen met u naar een passende oplossing. Bijvoorbeeld door tot aan opname ondersteuning thuis te bieden.
Bij opname hebben wij een overzicht van de belangrijkste medische gegevens nodig, inclusief de specialistenbrieven van het laatste jaar. Deze gegevens komen in het zorgdossier van de patiënt. Wanneer de patiënt uit het ziekenhuis komt, rekenen wij op een uitgebreide overdracht of ontslagbrief van de behandelend arts. Daarmee kunnen we de continuïteit van de medische zorg aan de patiënt waarborgen.

Nieuwsbrief

Aanmelden Nieuwsbrief

* Vereist
Welke nieuwsbrieven wilt u van ons ontvangen: