Doelstelling Stichting Bardo

Stichting Bardo is verantwoordelijk voor alle activiteiten die te maken hebben met de verlening van palliatieve zorg in het hospice en in de thuissituatie. Het ontwikkelen en uitdragen van kennis en kunde door o.a. het geven van voorlichting en scholing aan zorgprofessionals, vrijwilligers, mantelzorgers en het algemeen publiek, hoort ook bij de taken van Stichting Bardo. Het dagelijks bestuur is in handen van directeur-bestuurder Simone Koops-Ouwerkerk.
 

Keurmerk Prezo Hospicezorg

Sinds 2017 heeft Stichting Bardo het keurmerk Prezo Hospicezorg. Dit keurmerk vervangt het keurmerk voor Palliatieve Zorg wat Stichting Bardo al drie keer eerder behaalde. Het toont aan dat Stichting Bardo verantwoord en kwalitatief hoogstaande zorg verleent aan haar patiënten. Het keurmerk vormt bovendien een voorwaarde om lid te kunnen zijn van de Associatie Hospicezorg Nederland (AHzN).
logo Prezo keurmerk eenvoudig
 

Geen winstoogmerk

Zoals ook blijkt uit de feitelijke werkzaamheden heeft Stichting Bardo geen winstoogmerk. De behaalde opbrengsten vanuit de verschillende activiteiten komen ten goede aan de bovengenoemde doelstelling. Stichting Vrienden van Hospice Bardo (SVHB) ondersteunt Stichting Bardo hierin. SVHB is een door het CBF erkend goed doel dat zich richt op het werven van fondsen die ondersteunend zijn aan de exploitatie van het hospice (Stichting Bardo) of die nodig zijn voor de verdere ontwikkeling en uitbouw van de dienstverlening.

Nieuwsbrief

Aanmelden Nieuwsbrief

* Vereist
Welke nieuwsbrieven wilt u van ons ontvangen: