De Raad van Toezicht van Stichting Bardo bestaat uit onderstaand genoemde, onbezoldigde leden:
Voorzitter (per 01-11-2014): dhr. R. Steenbeek – Zelfstandige inzake toezicht, bestuur en advies
Lid (per 13-08-2014): dhr. S.A. Hartman – Interim Manager, Director S.A. Hartman Management BV
Lid (per 13-08-2014): dhr. A. Beeker – Internist hemato-oncoloog Spaarne Gasthuis
Lid (per 19-10-2015):  dhr. M.F. Witte – Zelfstandig gevestigd financieel manager
Lid (per 24-09-2019: mw. P.H.M. van den Broek – Directeur-bestuurder Leidsche Rijn Julius Gezondheidscentra
 

V.l.n.r. dhr. Steenbeek (voorzitter), dhr. Beeker, dhr. Hartman en dhr. Witte.
V.l.n.r. dhr. Steenbeek (voorzitter), dhr. Beeker, dhr. Hartman en dhr. Witte. Op de foto ontbreekt mw. van den Broek.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mevrouw S.J. Koops-Ouwerkerk is door de Raad van Toezicht van Stichting Bardo benoemd als directeur-bestuurder. Zij vertegenwoordigt Stichting Bardo en is verantwoordelijk voor de activiteiten van de stichting.
De Raad van Toezicht keurt op voorstel van de directeur-bestuurder de begroting, de jaarrekening en het inhoudelijke jaarplan goed en houdt toezicht op het door de directeur-bestuurder gevoerde beleid.
In het toezichtvisie-document zijn de uitgangspunten, de manier van werken en de speerpunten van de Raad van Toezicht vastgelegd. Dit wordt jaarlijks geëvalueerd en ge-update.

Nieuwsbrief

Aanmelden Nieuwsbrief

* Vereist
Welke nieuwsbrieven wilt u van ons ontvangen: