De Stichting Vrienden van Hospice Bardo heeft de wettelijke status van een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI-status). Dit betekent dat deze stichting zich inzet voor een algemeen, maatschappelijk doel. Daarom hoeft de stichting geen belasting te betalen over ontvangen giften en nalatenschappen. Alles wat de stichting ontvangt, komt ten goede aan de zorg voor Bardo’s patiënten en naasten. In het kader van de regelgeving rondom de ANBI-status is een verantwoording opgesteld die hieronder staat weergegeven.

anbi
1.    Naam organisatie
De statutaire naam van de stichting is Stichting Vrienden van Hospice Bardo (SVHB) en de stichting is gevestigd in Hoofddorp, gemeente Haarlemmermeer.
2.    RSIN-nummer / KvK-nummer
RSIN 816104244 / KVK 34159871
3.    Internetadres
www.hospicebardo.nl
 4.    Contact
Stichting Vrienden van Hospice Bardo
Burg. Jansoniushof 11
2131 BM HOOFDDORP
Email: info@hospicebardo.nl
Tel: 020-3334700
Fax: 020-3334701
 5.    Doelstelling
De doelstelling van SVHB is het ter beschikking stellen van (geld)middelen en andere voorzieningen aan de Stichting Bardo ter verwezenlijking en instandhoudingen van voorzieningen (hospices) voor mensen die in de laatste fase van hun leven zijn. Zij worden door de Stichting Bardo in een zo thuis mogelijke sfeer professioneel verpleegd, verzorgd en begeleid door een team van beroepskrachten en vrijwilligers. De middelen worden indien nodig tevens aangewend ten behoeve van de Stichting Bardo voor voorlichting & educatiedoeleinden en de verdere ontwikkeling van de ondersteuning en begeleiding van ongeneeslijk zieke mensen in de thuissituatie. SVHB realiseert deze doelstellingen door middel van fondsenwerving. Mede dankzij giften van vrienden, donaties, sponsoring en fondsenwervende evenementen is het bestaan van Stichting Bardo mogelijk. SVHB heeft geen winstoogmerk. De opbrengsten van de verschillende fondsenwervende activiteiten komen geheel ten goede aan de doelstellingen van SVHB.
6.    Beleidsplan

Het beleidsplan 2020-2022 van SVHB leest u hier. 
Hoofdlijnen actueel beleidsplan
Samenvattend richt het beleid van de stichting zich op het werven van fondsen die ondersteunend zijn aan de exploitatie van het hospice/ Stichting Bardo of nodig zijn voor de verdere ontwikkeling en uitbouw van de dienstverlening. Ook stelt de stichting een steunfonds ter beschikking voor gasten die zelf niet in staat zijn om de eigen bijdrage in de huisvestings- en verblijfskosten in Hospice Bardo te betalen.
7.    Bestuurders
Het bestuur van de Stichting Vrienden van Hospice Bardo bestaat uit zeven onbezoldigde leden, te weten:
o    Dhr. D. Winters, voorzitter
o    Dhr. E. Gort, penningmeester
o    Dhr. E. Wessels, secretaris
o    Dhr. S. Hartman, algemeen bestuurder
o    Mw. B. Cramer van den Bogaard, algemeen bestuurder
o    Mw. A. Paternotte, algemeen bestuurder
o    Mw. S.J. Koops-Ouwerkerk, algemeen bestuurder
 8.    Verantwoording en activiteiten
De financiering van de palliatieve zorg en de verdere ontwikkeling daarvan is geen vanzelfsprekendheid. Stichting Vrienden van Hospice Bardo ondersteunt Bardo hierin. SVHB richt zich op het werven van fondsen die ondersteunend zijn aan de exploitatie van het hospice, (Stichting Bardo) of die nodig zijn voor de verdere ontwikkeling en uitbouw van de dienstverlening. SVHB is een CBF erkend goed doel. Het CBF is de toezichthouder van de goededoelensector en toetst organisaties aan de opgestelde normen, zodat u zeker weet dat uw geld goed terecht komt.
 9. Jaarrekening / Jaarverslag
Als u het recentste financieel Jaarverslag van de Stichting Vrienden van Hospice Bardo wilt bekijken, klikt u dan hier.
De Belastingdienst heeft bepaald dat we als, Anbi goed doel, door middel van onderstaand formulier inzicht geven in o.a. onze contactgegevens, het beleidsplan, financiële gegevens en huidige activiteiten. In onderstaand formulier verwijzen we tevens naar de informatie op onze website.
 Anbi-formulier algemeen 2021 SVHB (1)

Nieuwsbrief

Aanmelden Nieuwsbrief

* Vereist
Welke nieuwsbrieven wilt u van ons ontvangen: