Leven en sterven zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Bardo ondersteunt door ruimte te geven aan het stimuleren van ieders eigenheid van leven en sterven vanaf het moment dat genezing niet meer mogelijk is. Bardo brengt rust en vertrouwen in wat komen gaat.
 
Bardo biedt zorg; zowel in hospice (Bardo Hospice) als in de thuissituatie (Bardo Ondersteuning Thuis). Zorg die zich bovenal uit door ‘er zijn’; er zijn in een uitermate intensieve en kwetsbare fase van het leven van onze patiënten en hun naasten. We voelen ons bevoorrecht dat we deze zorg mogen bieden. Steeds zijn we daarbij nieuwsgierig naar het antwoord op de vraag: “Wat moet ik nu van je weten om je de best mogelijke zorg te bieden?” Afgestemd op de wensen en behoeften bieden we deze zorg vanuit de laatste inzichten van kennis en kunde.
 
In de thuissituatie komen de casemanagers van Bardo langszij. Zowel bij patiënten, naasten als zorgverleners. Zij hebben oog voor de situatie en spelen in op (toekomstige) behoeften. Vanuit hun ervaring en expertise stemmen zij de zorg af met andere betrokken formele en informele zorgverleners.
 
Bardo biedt voorlichting en educatie (Bardo Leerhuis); zowel voor het brede publiek als voor zorgverleners en vrijwilligers. In een cultuur van continu leren en verbeteren zien we patiënten en elkaar als onze inspirerende leermeesters. We delen graag de kennis die we in het patiëntencontact opdoen en de expertise die we hebben. Daarbij zoeken we steeds weer eigentijdse manieren om kennis over te dragen.
 
Bardo is een team. Beroepskrachten en vrijwilligers leveren in nauw samenspel datgene wat de patiënt en diens naasten nodig hebben. Juist op het moment dat de dood zich aandient, zetten we ons gezamenlijk in voor kwaliteit van leven.
 

Nieuwsbrief

Aanmelden Nieuwsbrief

* Vereist
Welke nieuwsbrieven wilt u van ons ontvangen: