Hospice

Hospice Bardo is een warme plek met zorg voor iedereen met een ongeneeslijke ziekte. Wij bieden palliatieve zorg die niet langer is gericht op genezing, maar op uw totale welbevinden. Goede zorg voor uw naasten hoort hier nadrukkelijk bij. In deze laatste levensfase richten we onze zorg en aandacht op wat op dit moment voor u belangrijk is. Elk moment telt en is kostbaar, iedere vraag of behoefte nemen we uiterst serieus. We zijn er voor u. Bij Bardo is iedereen  welkom,  ongeacht leeftijd, levensovertuiging of culturele achtergrond. 

Ondersteuning Thuis

Woont u thuis en bent u ongeneeslijk ziek? De casemanagers van Bardo ondersteunen u graag. Dat doen zij in nauw overleg met u, uw huisarts en andere zorgverleners. Onze casemanagers brengen samen met u en uw naasten in kaart waar u behoefte aan heeft, en wat de mogelijkheden zijn. In t Trefpunt van Bardo staan we voor u klaar. Ook kunt hier meedoen met allerlei activiteiten. Zodat u er niet alleen voor staat maar samen met anderen kunt ontspannen en ervaringen kunt uitwisselen.

Leerhuis

Bardo biedt voorlichting en educatie in het Leerhuis. We zien onze patiënten als onze  leermeesters die ons steeds weer opnieuw beter leren luisteren en kijken. Deze rijkdom aan kennis die we in het patiëntencontact opdoen en onze expertise delen we graag. In het Leerhuis komt dit alles samen in inspirerende ontmoetingen en lezingen voor zowel het brede publiek als voor zorgverleners en vrijwilligers.

Team Bardo

Het team van Bardo zet zich elke dag opnieuw met volle overtuiging in om de kwaliteit van leven voor u en uw betrokkenen in deze laatste levensfase zo hoog mogelijk te laten zijn. Dit doen we ondermeer door klachten van de ziekte te bestrijden, zodat u zo min mogelijk pijn en ongemakken ervaart. We hebben bovendien veel aandacht voor uw geestelijke, sociale en spirituele welbevinden. Ons team staat dag en nacht voor u klaar. Een luisterend oor is altijd dichtbij.

Att-V17-N1-Cover (2)

How attachment transformed my palliative practice: discovering the palliative paradox

Eind juni verscheen in Attachment, uitgave van Phoenix Publishing House, het artikel van Christiaan Rhodius over de palliatieve paradox. Hierin deelt Christiaan, arts in Hospice Bardo, ervaringen uit de dagelijkse praktijk van de palliatieve zorg.

Centraal staan de onderlinge relaties, zowel tussen patiënt en naasten als tussen patient , naasten en medewerkers. De naderende dood zet het contact bewust of onbewust onder druk, het zet iets in beweging. Mensen gaan op verschillende manieren met deze druk om. En dat terwijl elkaar nabij zijn zoveel rust kan brengen in deze fase.

Het artikel licht dit toe vanuit de de hechtingstheorie, beschreven door John Bowlby. Het introduceert de term 'de palliatieve paradox. Kort gezegd, door elkaar vast te houden wordt het mogelijk elkaar weer los te laten. Een thema dat we ook in onze scholingen zullen vormgeven.

Lees het artikel. Met dank aan de redactie van Attachment, die de geest wil scherpen en elkaar inspireren. Dat onderschrijft Bardo van harte. Reageren? Laat het ons weten op leerhuis@hospicebardo.nl 

Video: Palliatieve zorg bij Bardo

Nieuwsbrief

Aanmelden Nieuwsbrief

* Vereist
Welke nieuwsbrieven wilt u van ons ontvangen: