Bardo verbindt

Ontmoetingen met jou

Bardo gelooft dat onderwerpen rond leven en dood onderdeel zijn van ons dagelijks bestaan en dus ons allen aangaan. We delen informatie over palliatieve zorg en maken die bespreekbaar. We doen dit op verschillende manieren en zoeken hierbij bewust de interactie op met het brede publiek.

Woorden van Bardo - Blogs

‘Woorden van Bardo’ is het blog dat onze arts, Christiaan Rhodius, schrijft en publiceert. Zijn blogs gaan over zijn gesprekken met patiënten. Gesprekken over vaak intense onderwerpen. Het is niet zozeer een uitwisseling van gedachten als wel een ontmoeting van personen. De blogs illustreren hoe een goed gesprek met de patiënt onderlinge verbondenheid geeft. Lees alle blogs terug.

Omdat we leven. Met zicht op het einde

Palliatieve zorg voltrekt zich in het overgangsgebied van leven en dood. Zij draait maar om één ding: zorgen voor leven wanneer de dood (op de lange termijn) onvermijdelijk is. Aangezien ieder mens, elk leven anders is, kent palliatieve zorg veel verschillende vormen en nuances.

De bundel Omdat we leven Met zicht op het einde van Christiaan Rhodius zet die veelzijdigheid in het licht. De basis voor deze bundel zijn de blogs van Christiaan Rhodius over zijn ervaringen als arts in het hospice en het ziekenhuis. Over de ontmoetingen die hij had, de gesprekken die hij voerde. Stiltes die mochten vallen. Angst die werd geuit en zorg die kon worden verlicht.

Op elke blog volgt een reflectie. Zowel professionals, vrijwilligers als nabestaanden belichten aspecten van palliatieve zorg die hen raken. Ten slotte wordt de gelaagdheid van leven en dood voor jou als lezer ook op andere manieren voelbaar: in de de bundel staan QR-codes die leiden naar audiofragmenten en beeldmateriaal.

Omdat we leven. Met zicht op het einde | Christiaan Rhodius | ISBN 978 94 92495 93 8 | Paperback | 128 pagina’s | Wij steunen graag lokale ondernemers in Hoofddorp. Loop daarom langs bij Boekhandel Stevens of bestel het boek via hun website.

icon-tr-11

Luister naar onze podcasts over leven en dood

We maken je deelgenoot van ontmoetingen waarin we ingaan op de achtergronden van palliatieve zorg. We gaan met inspirerende vakgenoten in gesprek. Door zelf podcasts te maken of door aan te schuiven bij gesprekspartners. We geloven dat je op deze manier zelf kunt kiezen en luisteren als het gaat om vragen en gedachten rond leven en dood. Zodat het voelt het alsof je bij het gesprek bent of dat het verhaal speciaal voor jou is gemaakt.

De Hospice Bardo podcasts zijn te beluisteren op je telefoon via Hospice Bardo Podcast of via onze website.

Bardo Leest - Verrijking en verdieping door samen lezen

Bardo laat zich inspireren door boeken, verhalen en door elkaar. Wat spreekt jou aan? Wat doet een boek met mij? Wat doet het met jou? Hoe heeft het jou en mij wellicht geholpen?

Vier keer per jaar komt de Bardo boekenclub bij elkaar. Iedereen is welkom. Mensen van binnen en buiten Bardo. Voel je vrij om aan te schuiven. Toegang is gratis en we verwelkomen graag nieuwe leesgenoten. Hieronder zie je welke boeken we in 2022 lezen en bespreken met elkaar. Een ieder is van harte welkom. 

icon-tr-11 Bespreking ‘Omdat we leven’: maandag 14 maart

“Het boekje gaat om woorden, om de taal van het sterven en de taal van de liefde. Met de woorden van de mensen die hebben bijgedragen aan het boek gaat het erom palliatieve zorg niet zozeer te zien als stervensbegeleiding maar als levensbegeleiding, een intensivering van het laatste restje leven. En om palliatieve zorg ook niet te zien als eenrichtingsverkeer van professional naar patiënt, maar eerder een intiem delen van ervaringen. Een boekje om stil van te worden.” Els Smits, boekrecensent Landelijk Expertisecentrum Sterven 

Meer informatie en aanmelden.

icon-tr-11 Bespreking ‘Een Zee van Glas’: dinsdag 7 juni

In de zomer van 2016 kwam de geliefde van Geerteke van Lierop niet thuis. Hij bleek verdronken. Van Lierop beschrijft in zoekende woorden haar onzegbare verdriet, maar meer nog hoe ze het leven terugverovert op de dood. 

“Zonder enig sentiment vertelt Geerteke van Lierop loepzuiver over het snijdende verdriet en de wanhoop maar ook over moed en groeiende levenskracht’. ZIN magazine. 

Op 7 juni ontmoeten 2 leesclubs elkaar bij Boekhandel Stevens in het centrum van Hoofddorp. Een avond die Stevens en Bardo gezamenlijk organiseren voor de leesgenoten van hum boekenclubs en andere geinteresseerden.  De auteurs Christiaan Rhodius en Geerteke van Lierop vertellen over de totstandkoming van hun boeken. Waarom schreven zij hun boek? Wat kwamen ze tegen? Maar vooral ook: welke vragen roepen hun boeken op bij de lezers? 

Meer informatie en aanmelden.

icon-tr-11 Bespreking ‘Charlie en ik’: 14 september

Charlie is anders dan gewone kinderen. Hij is er eentje uit duizenden, zo niet miljoenen. Sterker nog, hij is er een uit een charliejoen. Een charliejoen is overigens een getal dat hij zelf heeft bedacht, met een waarde van oneindig plus één. Ik heb hem geprobeerd uit te leggen dat dat niet mogelijk is, eentje meer dan oneindig. Oneindig betekent al dat het eindeloos is. Maar toen noemde Charlie me een bananenkop. Als hij wil, kan hij echt heel kinderachtig zijn.

‘Een ontroerende, warmhartige kinderroman.’ ‘- Edward van de Vendel

‘Lowery pakt je in met zijn innemende personages.’ – Jaap Leest.nl  

‘Mark Lowery schrijft helder, met humor, en weet de spanning goed vast te houden in deze roadnovel. En vlak voor het einde haalt hij je nog even helemaal onderuit.’ Seven

Meer informatie en aanmelden.

icon-tr-11 Bespreking ‘Tussenland’: donderdag 10 november

Over leven met de dood in je schoenen.

Tussenland is een waardevol boek voor iedereen die te maken heeft met palliatieve zorg. ‘Oskam schetst een goed beeld van hoe palliatieve zorg er uitziet en hoe dat volgens haar beter kan. Dat begint overigens al met het feit dat veel mensen , waaronder ook zorgprofessionals, menen dat palliatieve zorg slechts ingezet dient te worden tijdens de laatste weken van iemands leven, terwijl de periode tussen de diagnose  ‘ongeneeslijk ziek’ en de dood, veelal veel langer wordt en zij derhalve niet de de zorg krijgen die zij zouden moeten krijgen. Kortom, ‘Tussenland’ is niet alleen een relaas over eigen ervaringen, maar zeker ook een pleidooit voor meer aandacht voor palliatieve zorg.’

Hanneke Tinor-Centii

Meer informatie en aanmelden.

Publieksbijeenkomsten: Ontmoeten rond leven en dood

Bardo is steeds op zoek naar nieuwe invalshoeken om in gesprek te gaan over de laatste levensfase, het leven en de dood. Hoe kijk jij aan tegen de dood? Hoe ga jij om met de dood? Op diverse locaties en voor diverse leeftijdsgroepen organiseren wij bijeenkomsten waar wij met jou in gesprek gaan, nieuwe inzichten geven en ervaringen uitwisselen.
Deze bijeenkomsten zijn voor iedereen. Zij hebben dood als onderwerp, maar gaan ook over het omgaan met verlies, het voorbereiden op de dood, rouwverwerking en de mogelijkheden in de laatste levensfase.

icon-tr-11

Weet jij wat je wilt? In gesprek met de burger

Bardo en Adamas Inloophuis nodigen je uit om met elkaar van gedachten te wisselen over een belangrijke vraag: Weet jij wat je wilt wanneer de laatste levensfase aanbreekt?

In gesprek over levensvragen

Om met elkaar een goed gesprek te voeren heb je informatie nodig. Bardo en Adamas bieden die informatie en praten over je vragen, zorgen of afwegingen rond het levenseinde. Zoals: hoe heb ik eigenlijk geleefd? Wat is belangrijk voor je wanneer je gezondheid achteruit gaat? Hoe is het met mijn naasten en wat weten zij van mijn wensen? Niet alledaagse vragen waar we graag met je over in gesprek gaan. Wij nodigen je daarom van harte uit om deel te nemen aan de gratis bijeenkomsten.De gespreksbijeenkomsten worden georganiseerd in het kader van het landelijk onderzoek ‘In gesprek met de burger’, door Amsterdam UMC. Het onderzoeksproject wordt gesubsidieerd door ZonMw . Bardo en Adamas Inloophuis dragen daaraan actief bij in regio Amstelland & Meerlanden, in samenwerking met het Spaarne Ziekenhuis en de huisartsen.

Wanneer en waar vinden de bijeenkomsten plaats?

De gratis bijeenkomsten vinden plaats van 15.00-17.00 uur op de volgende data:

1 november 2021 bij Bardo
29 november 2021 bij Adamas
31 januari 2022 bij Bardo
7 maart 2022 bij Adamas
4 april 2022 bij Bardo
25 april 2022 bij Adamas
30 mei 2022 bij Bardo

Aanmelden kan via info@hospicebardo.nl of mail@adamas-inloophuis.nl onder vermelding van In gesprek met de burger.

Met de dood aan tafel

Praten over de dood is geen dagelijkse kost. Toch kan het heel verrassend zijn. Niemand leeft tot in het oneindige. De dood is voor iedereen relevant. Een gesprek over de dood aangaan ligt meestal niet zo voor de hand en kan zelfs (on)bewust afgehouden worden. Toch kan praten over de dood wel ruimte geven om te leven.

‘Met de dood aan tafel’ is een nieuw initiatief van Bardo waarbij een teamlid van Bardo het gesprek over de dood rondom een lunch of maaltijd initieert en begeleidt.
Vragen die aan bod kunnen komen zijn: ‘Wat betekent de dood voor jou? Hoe zou jij herinnerd willen worden als je er niet meer bent? Wat zou je nog willen veranderen?’ Aan het einde van de lunch of maaltijd blijkt vaak dat ook een beladen onderwerp als de dood opvallend goed bespreekbaar kan zijn en bijzondere inzichten kan geven.

Ook met de dood aan tafel?

Ook interesse om met jouw collega’s of vrienden een lunch of diner op deze manier bijzonder te maken? Samen kijken we hoe we ‘met de dood aan tafel’ in jouw bedrijf, organisatie of vereniging het beste kunnen invullen. Neem voor meer informatie contact op met Bardo via leerhuis@hospicebardo.nl of bel naar 020-3334700.

Eerdere publieksbijeenkomsten waren:
Kwetsbaarheid
(Onmogelijk) contact

Nieuwsbrief

Aanmelden Nieuwsbrief

* Vereist
Welke nieuwsbrieven wilt u van ons ontvangen: