Wie zorgen er voor u?

Het team van Bardo

De zorg en begeleiding in het hospice is in handen van een gespecialiseerd team van artsen, de verpleegkundig specialist en verpleegkundigen. Het team bestaat verder uit een geestelijk verzorger, speciaal geschoolde vrijwilligers en medewerkers die ondersteunende diensten verrichten.

Kwaliteit van leven

Het is ons doel om u een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven en comfort te bieden. Om u goede zorg te bieden kijken we naar alle facetten van het leven. We hebben oog voor uw fysieke, mentale, sociale en spirituele welbevinden. Ondersteuning van uw naasten is hiermee onlosmakelijk verbonden.

De artsen in Bardo

In Bardo is een team van vaste artsen werkzaam. Wij stellen hen graag aan u voor. De vaste arts in Bardo is Christiaan Rhodius (BIG-nr. 59062801501).Hij is opgeleid tot specialist ouderengeneeskunde en heeft zich verder gespecialiseerd in palliatieve geneeskunde. Hij houdt een blog bij over zijn ervaringen. Daarnaast draagt hij bij aan de verdere ontwikkeling van palliatieve zorg door actief betrokken te zijn bij het programma O²PZ (Optimaliseren Onderwijs Palliatieve zorg). En verzorgt hij regelmatig scholingen over palliatieve zorg (o.a. in eerdere samenwerking met SMAN, RINO en Ingeborg Douwes Centrum).

Waarnemende artsen zijn:
Anneke van Bemmel-Uittenhout (BIG-nr. 09024381101)
Marie-José Gijsberts (BIG-nr. 99033659401)
Lisan Ravensbergen (BIG-nr. 29055293701

Verpleegkundig specialist

De artsen werken nauw samen met de verpleegkundig specialist Astrid Kleiweg. (BIG-nr 19005723730). 

De verpleegkundig specialist is samen met de specialisten ouderengeneeskunde verantwoordelijk voor de verpleegkundige en medische zorg. De individuele behoefte van de mens staat centraal met aandacht voor de fysieke, psychologische, sociale en existentiële dimensie. Ook levert zij een bijdrage aan de deskundigheid van de collega’s. Daarnaast vervult zij een consultatieve rol in het lokale multidisciplinare netwerk en draagt bij aan onderlinge afstemming.

De medische zorg wordt 24/7 geboden door het behandelteam. Zij werken hierbij in de avond-, nacht- en weekenddiensten samen met de huisartsenpost (HAP). Ook lopen er artsen in opleiding stage in Bardo.

Verpleegkundigen

Onze verpleegkundigen bieden u dag en nacht optimale palliatieve zorg. Samen met de vrijwilligers zorgen zij voor een warm woon- en leefklimaat waarbij de kwaliteit van leven voorop staat, zowel in het hospice als in de thuissituatie. De verpleegkundigen vormen een hecht en betrokken team. Met liefde en aandacht zetten zij zich in voor hun missie: een waardig levenseinde creëren voor de patiënten in hospice Bardo.

Nieuwsbrief

Aanmelden Nieuwsbrief

* Vereist
Welke nieuwsbrieven wilt u van ons ontvangen: