Over Ons

Intro

Bardo is opgericht in december 2001. De grondleggers Neeltje Zoet en Toos van der Kamp hebben de naam Bardo met zorg gekozen. In het Tibetaans Boeddhisme betekent ‘bardo’ een overgangsfase in een leven. In deze traditie gaat men ervan uit dat er in een leven meerdere overgangsfases (bardo’s) zijn. De letterlijke betekenis van het woord bardo is ‘tussen twee’. Bardo bestaat uit een high care hospice, ondersteuning thuis en een Leerhuis. 

Het hospice van Bardo is een woonvoorziening waar een team van artsen, verpleegkundigen, verzorgenden en vrijwilligers 24 uur per dag zorg biedt. De casemanagers van ondersteuning thuis geven palliatieve zorg. De vrijwilligers geven begeleiding en ondersteuning. Daarnaast kan iedereen in Bardo’s Trefpunt terecht voor een kop koffie, een goed gesprek, ontspanningssessies en creatieve workshops. 

Het Leerhuis biedt voorlichting en educatie, zowel voor het brede publiek als voor zorgverleners en vrijwilligers. 

Bardo werkt vanuit een algemene grondslag. Dit betekent dat iedereen welkom is; ongeacht leeftijd, levensovertuiging of culturele achtergrond. 

 

Organisatie

Stichting Bardo is ontstaan uit een samenwerking tussen de Stichting Vrienden van Hospice Bardo en Stichting Amstelring. Gekwalificeerde medewerkers in dienst van Amstelring leveren kwalitatief hoogwaardige zorg in Bardo. De Stichting Vrienden zorgt voor de noodzakelijke aanvullende fondsenwerving en wil bijdragen aan de borging van de duurzame toekomst van Stichting Bardo.

Het zorgteam bestaat uit een arts, een verpleegkundig specialist, een leidinggevende zorg en een team van palliatief verpleegkundigen en verzorgenden, twee casemanagers ondersteuning palliatieve zorg thuis en een geestelijk verzorger. De ondersteuning vindt plaats door een team van beroepskrachten bestaande uit een adviseur beleid en kwaliteit, twee coördinatoren vrijwilligers, twee facilitair medewerkers, een regiehouder facilitair, een adviseur pr en communicatie en twee medewerkers secretariële en financiële ondersteuning. Het dagelijks bestuur is in handen van directeur-bestuurder Simone Koops-Ouwerkerk. Bardo kan bestaan dankzij de inzet, betrokkenheid en het enthousiasme van 150 vrijwilligers!

Organogram Stichting Bardo

Missie

Leven en sterven zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Bardo ondersteunt door ruimte te geven aan en het stimuleren van ieders eigenheid van leven en sterven vanaf het moment dat genezing niet meer mogelijk is. Bardo brengt rust en vertrouwen in wat komen gaat.

Visie

Bardo biedt zorg; zowel in hospice (Bardo Hospice) als in de thuissituatie (Bardo ondersteuning thuis). Zorg die zich bovenal uit door ‘er zijn’; er zijn in een uitermate intensieve en kwetsbare fase van het leven van onze patiënten en hun naasten. We voelen ons bevoorrecht dat we deze zorg mogen bieden. Steeds zijn we daarbij nieuwsgierig naar het antwoord op de vraag: “Wat moet ik nu van je weten om je de best mogelijke zorg te bieden?”. Afgestemd op de wensen en behoeften bieden we deze zorg vanuit de laatste inzichten van kennis en kunde.

In de thuissituatie komen de casemanagers van Bardo langs. Zowel bij patiënten, naasten als zorgverleners. Zij hebben oog voor de situatie en spelen in op (toekomstige) behoeften. Vanuit hun ervaring en expertise stemmen zij de zorg af met andere betrokken formele en informele zorgverleners.

Bardo biedt voorlichting en educatie (Bardo Leerhuis); zowel voor het brede publiek als voor zorgverleners en vrijwilligers. In een cultuur van continu leren en verbeteren zien we patiënten en elkaar als onze inspirerende leermeesters. We delen graag de kennis die we in het patiëntencontact opdoen en de expertise die we hebben. Daarbij zoeken we steeds weer eigentijdse manieren om kennis over te dragen.

Bardo is een team. Beroepskrachten en vrijwilligers leveren in nauw samenspel datgene wat de patiënt en diens naasten nodig hebben. Juist op het moment dat de dood zich aandient, zetten we ons gezamenlijk in voor kwaliteit van leven.

Nieuwsbrief

Aanmelden Nieuwsbrief

* Vereist
Welke nieuwsbrieven wilt u van ons ontvangen: