Bardo deelt

Externe Educatie

Bardo verrijkt de kennis van professionals in de palliatieve zorg door elkaar regelmatig te ontmoeten. Dit gebeurt op veel manieren. Hieronder een aantal voorbeelden van activiteiten. Misschien zit er iets voor jou bij. Wil je nadere informatie, laat het ons weten via leerhuis@hospicebardo.nl

Alles over onderwijs in palliatieve zorg op één platform

Op Palliaweb.nl staat het complete scholingsaanbod van palliatieve zorg vermeld. Ook reikt dit onderwijsplatform concrete onderwijsmiddelen aan om kennis over te dragen en te borgen.

PUC - P(re) U(niversity) C(ollege) Doodnormaal en levensecht

Bardo organiseert een masterclass voor VWO studenten waarin we de dood als onlosmakelijk deel van het leven zien. Aan de hand van popular culture en vanuit verschillende disciplines nodigen we studenten uit om na te denken leven en dood. Deze masterclass wordt verzorgd door Gertie Blaauwendraad (Docent bij de Master Spiritual Care VU Amsterdam), Christiaan Rhodius (Arts Palliatieve Geneeskunde bij Hospice Bardo) en Jan Berkvens (Geestelijk Verzorger bij Hospice Bardo). Meedoen aan deze masterclass? Mail naar leerhuis@hospicebardo.nl

De stilte doorbroken

Een nascholing rond het ‘ambacht’ van de palliatieve zorg en ‘stilte’ in het vak.

Palliatieve zorg is een ambacht dat in teamverband geboden wordt. Tegelijkertijd speelt iedere zorgverlener een belangrijke rol. Het leggen van contact met patiënten en diens naasten in deze intensieve fase confronteert zorgverleners met de eigen sterfelijkheid. De manier waarop we omgaan met onze eigen sterfelijkheid bepaalt de invulling van zorg in de praktijk van alledag. Deze scholing nodigt uit om vanuit verschillende disciplines de persoonlijke opvattingen over kwetsbaarheid en hoe dat de zorg beïnvloedt te onderzoeken. De hulpverlener is immers zelf onderdeel van de therapeutische interventie binnen de palliatieve zorg.

In deze interactieve scholing vormt de dagelijkse palliatieve praktijk het uitgangspunt. Het boek ‘Omdat we leven’ vormt – met de hoofdstukken ‘Ambacht’ en ‘Stilte’ – hierbij het startpunt, maar zeker niet het eindpunt. De verdiepende opdrachten helpen om vanuit verschillende disciplines op persoonlijke ervaringen te reflecteren. De aangereikte theorie verdiept en nodigt uit om breder het ambacht van palliatieve zorg vorm te geven. Ben je geinteresseerd in deze scholing. Mail dan naar leerhuis@hospicebardo.nl

Scholing voor studenten geneeskunde

In medische opleidingen is het eveneens essentieel dat er aandacht is voor palliatieve zorg. Daarom draagt Bardo actief bij aan deze opleidingen. Zo maakt een video opname met een patiënt en Christiaan Rhodius, arts in Bardo deel uit van het onderwijs van de studenten aan de VUmc School of Medical Sciences. Rhodius besprak deze film voor en na met de studenten. Zijn publicatie ‘Aan de hand van de patiënt – een pleidooi voor de patiënt als leermeester & onderwijs over palliatieve zorg‘ illustreert hoe hij de film bij de studenten introduceert welke reacties dat teweeg brengt.

Bij- en nacholingen voor verpleegkundigen en verzorgenden

Voor verpleegkundigen en verzorgenden organiseert Bardo regelmatig geaccrediteerde bijeenkomsten. Deze scholingen gaan over specifieke onderwerpen op het gebied van (psycho)sociale, geestelijke, spirituele en fysieke aspecten van palliatieve zorg. Ook hebben we het over jouw rol als zorgverlener en hoe jij in je werk staat.

Bijeenkomsten en scholingen voor zorgprofessionals

Wij dragen actief bij aan diverse opleidingen. Voorbeelden hiervan zijn: de huisartsenopleiding van het AMC, Rino en InHolland, of onze eigen scholingen zoals De stilte doorbroken.

Kennismakingsbijeenkomsten voor doktersassistenten en verzorgenden

Voor doktersassistenten, praktijkondersteuners en medewerkers van thuiszorgorganisaties organiseert Bardo twee keer per jaar een kennismakingsmiddag waarbij een rondleiding plaatsvindt, uitgelegd wordt wat Bardo doet en casuïstiekbespreking plaatsvindt. Ben je geïnteresseerd ? Neem contact met ons op via info@hospicebardo.nl

Stages voor verzorgenden tot artsen

Bardo biedt in samenwerking met Gerion (opleidingsinstituut voor specialist ouderengeneeskunde) en het AMC (huisartsenopleiding) stageplekken aan voor dokters in opleiding. geïnteresseerde collega’s uit de regio de mogelijkheid om stage in het hospice of bij ondersteuning thuis te lopen. Wij bieden diverse stages aan voor verzorgers, verpleegkundigen en artsen.

Schuif je aan bij onze scholingen?

Zie ons actuele scholingsaanbod en schrijf in voor wat bij jouw interesse past. We ontmoeten je graag om samen te leren en elkaar te stimuleren. 

Nieuwsbrief

Aanmelden Nieuwsbrief

* Vereist
Welke nieuwsbrieven wilt u van ons ontvangen: