Bardo deelt

Alles over onderwijs in palliatieve zorg op één platform

Op Palliaweb.nl staat het complete scholingsaanbod van palliatieve zorg vermeld. Ook reikt dit onderwijsplatform concrete onderwijsmiddelen aan om kennis over te dragen en te borgen.

Landelijke Basischoling palliatieve zorg van start in Bardo

Bardo en KWF scholingen

Twee derde van de zorgverleners voelt zich onvoldoende geschoold op het gebied van palliatieve zorg, en de groep mensen met ongeneeslijke ziekte neemt toe. Om deze groeiende groep mensen passende zorg te kunnen bieden, is een landelijk scholingsprogramma ontwikkeld en opgestart in samenwerking met KWF en VUmc. De scholingen zijn ontwikkeld met experts uit het werkveld en de uitvoering wordt verzorgd in samenwerking met regionale partners. Daar draagt Bardo graag actief aan bij.

In het aanbieden van de scholingen ziet Bardo Leerhuis een mooie uitdaging om:

 

 • Kennis over palliatieve zorg te verspreiden in de regio

 • Palliatieve zorg op de kaart te zetten samen met Amstelring

 • Zichzelf en het team van Bardo verder te ontwikkelen als bron van kennis en kunde over palliatieve zorg.

Lees alle informatie over de scholing of schrijf je hieronder direct in.     

Scholing in Bardo voor verzorgenden

Met behulp van gelden die KWF landelijk beschikbaar stelt is er een scholing ontwikkeld voor 2024/2025, waarin je samen met je collega’s de basiskennis en vaardigheden leert zodat je als verzorgende met meer vertrouwen zorg kan verlenen aan ongeneeslijk zieken en hun naasten. Wees welkom. Alle info lees je in deze flyer.

Locatie:  fysiek in Hoofddorp

Aanbieder: Hospice Bardo – Leerhuis

Tijd: 13.00-16.30 uur

Data:

 • 27 maart
 • 3 april
 • 10 april
 • 24 april
 • 8 mei 

 Aanmelden? Klik hier

Scholing in Bardo voor verpleegkundigen

Met behulp van gelden die KWF landelijk beschikbaar stelt is er een scholing ontwikkeld voor 2024/2025, waarin je samen met je collega’s de basiskennis en vaardigheden leert zodat je als verpleegkundige met meer vertrouwen zorg kan verlenen aan ongeneeslijk zieken en hun naasten. Wees welkom. Alle info lees je in deze flyer. 

Locatie:  fysiek in Hoofddorp

Aanbieder: Hospice Bardo – Leerhuis

Tijd: 13.00-16.30 uur

Data:

 • 22 mei
 • 29 mei
 • 5 juni 

 Aanmelden? Klik hier

Scholing Nieuwe rituelen en vieringen

Waar je ook bent, met wie je ook bent, met de vaardigheden die je in deze cursus opdoet geef je rituelen en bijeenkomsten met meer diepgang en vertrouwen vorm. Aan de hand van vijf hoofdelementen uit de theaterwereld leer je hoe je individuele rituelen en collectieve vieringen in kracht en vorm kunt versterken en je eigen aanwezigheid hierbinnen kunt optimaliseren.

We werken aan de hand van verschillende concrete casussen uit de praktijk die door de deelnemers ingebracht of gekozen kunnen worden. We maken gebruik van aanwezige en zelf meegebrachte rituele bronnen en voorwerpen. Aan de hand van vijf theatrale elementen geven we rituelen en bijeenkomsten vorm en versterken de persoonlijke performance en de participatie van deelnemers aan rituelen en bijeenkomsten.

Lees alle informatie.       

PUC - P(re) U(niversity) C(ollege) Doodnormaal en levensecht

Bardo organiseert een masterclass voor VWO studenten waarin we de dood als onlosmakelijk deel van het leven zien. Aan de hand van popular culture en vanuit verschillende disciplines nodigen we studenten uit om na te denken leven en dood. Deze masterclass wordt verzorgd door Gertie Blaauwendraad (Docent bij de Master Spiritual Care VU Amsterdam), Christiaan Rhodius (Arts Palliatieve Geneeskunde bij Hospice Bardo) en Jan Berkvens (Geestelijk Verzorger bij Hospice Bardo). Meedoen aan deze masterclass? Mail naar leerhuis@hospicebardo.nl

De stilte doorbroken

Een nascholing rond het ‘ambacht’ van de palliatieve zorg en ‘stilte’ in het vak.

Palliatieve zorg is een ambacht dat in teamverband geboden wordt. Tegelijkertijd speelt iedere zorgverlener een belangrijke rol. Het leggen van contact met patiënten en diens naasten in deze intensieve fase confronteert zorgverleners met de eigen sterfelijkheid. De manier waarop we omgaan met onze eigen sterfelijkheid bepaalt de invulling van zorg in de praktijk van alledag. Deze scholing nodigt uit om vanuit verschillende disciplines de persoonlijke opvattingen over kwetsbaarheid en hoe dat de zorg beïnvloedt te onderzoeken. De hulpverlener is immers zelf onderdeel van de therapeutische interventie binnen de palliatieve zorg.

In deze interactieve scholing vormt de dagelijkse palliatieve praktijk het uitgangspunt. Het boek ‘Omdat we leven’ vormt – met de hoofdstukken ‘Ambacht’ en ‘Stilte’ – hierbij het startpunt, maar zeker niet het eindpunt. De verdiepende opdrachten helpen om vanuit verschillende disciplines op persoonlijke ervaringen te reflecteren. De aangereikte theorie verdiept en nodigt uit om breder het ambacht van palliatieve zorg vorm te geven. We geven deze scholing in ons Leerhuis.Ben je geinteresseerd? Mail dan naar leerhuis@hospicebardo.nl

Scholing voor studenten geneeskunde

In medische opleidingen is het eveneens essentieel dat er aandacht is voor palliatieve zorg. Daarom draagt Bardo actief bij aan deze opleidingen. Zo maakt een video opname met een patiënt en Christiaan Rhodius, arts in Bardo deel uit van het onderwijs van de studenten aan de VUmc School of Medical Sciences. Rhodius besprak deze film voor en na met de studenten. Zijn publicatie ‘Aan de hand van de patiënt – een pleidooi voor de patiënt als leermeester & onderwijs over palliatieve zorg‘ illustreert hoe hij de film bij de studenten introduceert welke reacties dat teweeg brengt.

Bijeenkomsten en scholingen voor zorgprofessionals

Wij dragen actief bij aan diverse opleidingen. Voorbeelden hiervan zijn: de huisartsenopleiding van het AMC, Rino en InHolland, of onze eigen scholingen zoals De stilte doorbroken.

Stages voor verzorgenden tot artsen

Bardo biedt in samenwerking met Gerion (opleidingsinstituut voor specialist ouderengeneeskunde) en het AMC (huisartsenopleiding) stageplekken aan voor dokters in opleiding. geïnteresseerde collega’s uit de regio de mogelijkheid om stage in het hospice of bij ondersteuning thuis te lopen. Wij bieden diverse stages aan voor verzorgers, verpleegkundigen en artsen.

Schuif je aan bij onze scholingen?

Zie ons actuele scholingsaanbod en schrijf in voor wat bij jouw interesse past. We ontmoeten je graag om samen te leren en elkaar te stimuleren. 

Nieuwsbrief

Aanmelden Nieuwsbrief

* Vereist
Welke nieuwsbrieven wilt u van ons ontvangen: