Zorg op maat

Bardo is een high-care hospice. Dit betekent dat wij complexe zorg kunnen verlenen en dat er altijd een of meer gespecialiseerde verpleegkundigen in huis zijn die zorg bieden. Ook is dagelijks een van onze artsen aanwezig of bereikbaar. Zij zijn gespecialiseerd in palliatieve geneeskunde. Buiten kantoortijden werkt Bardo samen met de huisartsenpost (HAP).
Als u uit Hoofddorp komt, is het mogelijk om de medische zorg in handen van uw eigen huisarts te laten. Indien dit de voorkeur heeft, worden hierover afspraken gemaakt met onze behandelaren. We stellen het in dat geval op prijs als de huisarts twee keer per week de patiënt bezoekt en het behandelplan overlegt met het verpleegkundig team en één keer per week deelneemt aan het multidisciplinaire patiëntenoverleg. In alle andere situaties zal de medische zorg overgedragen worden aan de artsen van Bardo.

Onze vrijwilligers

Onze speciaal opgeleide vrijwilligers zijn er om u en uw naasten bij te staan. Ook ondersteunen ze de verpleegkundigen tijdens zorgmomenten. Lees meer over onze vrijwilligers.

Bardo heeft een samenwerkingsverband met fysiotherapeuten en ergotherapeuten die als dat nodig is bij de behandeling betrokken worden. Ook uw eigen therapeut mag de gewenste zorg in het hospice blijven bieden.

Geestelijke verzorging

Afscheid nemen van elkaar en van het leven maakt meestal veel emoties los. Binnen Bardo hebben we hier veel aandacht voor. We kunnen u begeleiden in het verwerken van verdriet en het vinden van een nieuw evenwicht. In deze levensfase kunnen er levensvragen opkomen bij u en uw naasten. De geestelijk verzorger van het hospice kan hiermee helpen. Hij is vertrouwd met spirituele en religieuze tradities en staat open voor alle zingevingsvragen. Uiteraard is uw eigen geestelijke ook van harte welkom in ons hospice.

Aanvullende zorg bezinning en welbevinden

Naast de reguliere zorg kunt u gebruik maken van aanvullende zorg die bijdraagt aan uw welbevinden en ontspanning. De teamleden hebben aandacht voor de ‘hele’ mens. Bij elke patiënt kijken we naar welke behoeften hij of zij heeft. Hieronder ziet u de mogelijkheden waaruit u kunt kiezen:

Aroma

U kunt uw kamer laten voorzien van een geur naar keuze.
De werking van bepaalde aroma’s kan rustgevend zijn, benauwdheid doen afnemen en zorgen voor een fijne sfeer.

Bad

Naast de badkamer op de eigen kamer is er op de eerste verdieping van Bardo een instapbad. Dit bad is voorzien van de mogelijkheid om bubbels aan te zetten, lichtjes en aroma toe te voegen, om u een warme ontspanning te bieden.

Bardo Bedside singers

In Bardo zingt een koor zachtjes ontspannende liederen aan uw bed. Dat doen zij zowel in het hospice als bij de patiënt die thuis ondersteuning krijgt.  Door zacht voor u  te zingen, ervaart u een moment van ontspanning. Naasten zijn welkom om mee te luisteren/zingen. Een moment waarop er ruimte is voor even ‘samen zijn’.

Boeken

In de huiskamer van het hospice is een kleine bibliotheek aanwezig. Hier vindt u informatieve boeken, maar ook fotoboeken en een daisy speler.

Gedachtenboom

In het huis staat een gedachtenboom. U kunt daar uw gedachten, een overpeinzing, een mooie spreuk of wens delen.

Gesprekken over zingeving

Wij bieden u met liefde een luisterend oor voor wat u bezighoudt. Dat kan met al onze teamleden maar ook op verzoek met de geestelijk verzorger.

gesprekken over zingeving

Levensverhaal

Wij luisteren graag naar uw levensverhaal. Door het vertellen van uw verhaal kunt u in alle rust terugkijken op de gebeurtenissen in uw leven.

Massage

Een massage aan de handen, voeten, nek en (hoofd) kan helpen te ontspannen. Dat is bij ons mogelijk in de daarvoor speciaal ingerichte ruimte op de begane grond. We gebruiken daarvoor massage-oliën die u helpen tot rust te komen. Met op de achtergrond rustige muziek of natuurgeluiden.

Muziek

Het luisteren naar muziek individueel kan op uw kamer of in het Trefpunt plaatsvinden. Indien meerdere mensen dezelfde muziekkeuze hebben dan kan het luisteren naar muziek ook in groepsverband. Meestal vindt dit plaats in de huiskamer.

Ontspanningsoefeningen

Als u het prettig vindt om ontspanningsoefeningen te doen, dan helpen wij u graag met oefeningen die een comfortabel gevoel kunnen vergroten.

ontspanningsoefeningen

Stilteruimte

Binnen Bardo is een ruimte ingericht waar u zich kunt terugtrekken voor een moment van stilte. U kunt hier een kaarsje branden, een gesprek voeren, stilte ervaren of bidden en mediteren.

Virtual reality

Bardo biedt Virtual Reality als ondersteuning.
Via een speciale bril wordt een andere omgeving levensecht nagebootst. Zo kan de omgeving heel concreet veranderen. De verandering van omgeving biedt niet alleen ontspanning. Het kan ook bijdragen aan minder pijn en angst.

Waakmand

Een gevulde mand met materialen die de naasten kunnen ondersteunen is aanwezig op de eerste verdieping. Zij kunnen hier naar eigen wens gebruik van maken.

Zorg voor naasten

Binnen Bardo kennen we geen bezoektijden. Voor de rust in huis beperken we bezoek na 22.00 uur ‘s avonds. Waken is hierop een uitzondering.

Het betrokken zijn en blijven bij de zorg ervaren naasten vaak als zeer waardevol. U en uw naasten kunnen, in overleg met de verpleegkundigen bekijken wat hierin mogelijk is, zoals het blijven logeren.

Palliatieve zorg betreft niet alleen de patiënt maar ook diens naasten. We hebben aandacht voor beiden. Bijvoorbeeld door gezamenlijke gesprekken te voeren. 

Nieuwsbrief

Aanmelden Nieuwsbrief

* Vereist
Welke nieuwsbrieven wilt u van ons ontvangen: