Stichting Bardo, bestuur en Raad van Toezicht

Doelstelling Stichting Bardo

Stichting Bardo is verantwoordelijk voor alle activiteiten die te maken hebben met de verlening van palliatieve zorg in het hospice en in de thuissituatie. Het ontwikkelen en uitdragen van kennis en kunde door o.a. het geven van voorlichting en scholing aan zorgprofessionals, vrijwilligers, mantelzorgers en het algemeen publiek, hoort ook bij de taken van Stichting Bardo.

 

Simone-Koops--Ouwerkerk

Bestuur

Het dagelijks bestuur is in handen van directeur-bestuurder Simone Koops-Ouwerkerk.

 

Raad van Toezicht

Stichting Bardo wordt vertegenwoordigd door een directeur-bestuurder. Simone Koops-Ouwerkerk is werkzaam in die functie sinds 1 september 2019 en is voor onbepaalde tijd benoemd door de Raad van Toezicht. Zij is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van de Stichting.

De Raad van Toezicht keurt op voorstel van de directeur-bestuurder de begroting, de jaarrekening en het inhoudelijke jaarplan goed. Tevens houdt deze toezicht op het door de directeur-bestuurder gevoerde beleid en fungeert als klankbord en werkgever voor de directeur-bestuurder. De Raad van Toezicht heeft in het verslagjaar viermaal regulier overleg. 

In het toezichtvisie-document zijn de uitgangspunten, de manier van werken en de speerpunten van de Raad van Toezicht vastgelegd. Dit wordt jaarlijks geëvalueerd en geactualiseerd.

V.l.n.r. dhr. Steenbeek (voorzitter), dhr. Beeker, dhr. Hartman en dhr. Witte. Op de foto ontbreekt mw. van den Broek.

Jaarstukken

Benieuwd naar wat Bardo mede dankzij de enthousiaste inzet van vrijwilligers, medewerkers en de bijdrage van onze donateurs heeft bereikt? Bekijk dan onze jaarverslagen.
2023 Jaarverslag 2023
2022 Jaarverslag 2022 Jaarrekening 2022
2021 Jaarverslag 2021 Jaarrekening 2021
2020 Jaarverslag 2020 Jaarrekening 2020
2019 Jaarverslag 2019 Jaarrekening 2019

Anbi-status Stichting Bardo

Stichting Bardo heeft de wettelijke status van een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI-status). Daarmee heeft de schenker van een gift aan Stichting Bardo de mogelijkheid gebruik te maken van bepaalde belastingvoordelen.

 

Kwaliteit en keurmerken

Liefdevolle en goede zorg staat bij Bardo voorop. Om dat goed te kunnen doen is kwaliteit van de zorg en dienstverlening heel belangrijk. Ons kwaliteitsbeleid is gebaseerd op het kwaliteitskader palliatieve zorg. Ons kwaliteitssysteem is gebaseerd op Prezo Hospicezorg.

Het kwaliteitsinstituut Stichting Perspekt heeft ons sinds 2017 het “keurmerk Prezo Hospicezorg” toegekend. Het toont aan dat Bardo verantwoord en kwalitatief hoogstaande zorg verleent aan haar patiënten. Het keurmerk vormt bovendien een voorwaarde om lid te kunnen zijn van de Associatie Hospicezorg Nederland (AHzN).

 

Privacyverklaring Stichting Bardo

Ten behoeve van onze zorg- dienstverlening verwerken wij persoonsgegevens. Bardo hecht veel belang aan privacy en zal dan ook vertrouwelijk en zorgvuldig met persoonsgegevens omgaan.

In de privacyverklaring geven wij informatie hoe wij met de persoonsgegevens omgaan. Stichting Bardo is de verantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Bardo werkt nauw samen met zorgorganisatie Amstelring, ook op het gebied van privacy. In de privacyverklaring wordt met Bardo de rechtspersoon Stichting Bardo bedoeld, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 61278963.

Picture2

Adres- en bankgegevens van Stichting Bardo zijn:​

Burgemeester Jansoniushof 11
2131 BM Hoofddorp
tel: 020 – 333 4700
fax: 020 – 3334701

www.hospicebardo.nl
info@hospicebardo.nl

IBAN: NL 94 RABO 0300 0525 37
BIC: RABONL2U
RSIN 816104244 / KVK 61278963

Nieuwsbrief

Aanmelden Nieuwsbrief

* Vereist
Welke nieuwsbrieven wilt u van ons ontvangen: