Hospice

Een plek die aanvoelt als thuis

Als door ongeneeslijke ziekte de levensverwachting kort is, wil Bardo een plek zijn die aanvoelt als thuis. Met optimale zorg en aandacht voor u en uw naasten. Veel mensen met een beperkte levensverwachting blijven het liefst thuis in hun vertrouwde omgeving. Soms is thuis blijven door omstandigheden echter niet mogelijk of wenselijk. Dan kan opname in een hospice uitkomst bieden.

Opname in hospice Bardo kan een oplossing zijn wanneer

  • U of uw naaste behoefte heeft aan palliatieve zorg; dat is zorg in de laatste levensfase voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn;
  • De zorgvragen intensief, complex en meervoudig zijn;
  • De zorg thuis niet (meer) gegeven kan worden.

Tijdelijke opname

Een verblijf in hospice Bardo kan ook tijdelijk zijn. Voor een dergelijke opname gelden dezelfde voorwaarden als voor een reguliere opname. Een tijdelijk verblijf kan helpend zijn om:

  • Uw naasten te verlichten door de zorg thuis tijdelijk uit handen te nemen;
  • U of uw naasten tijdens palliatieve behandelingen te ondersteunen als de klachten te ernstig zijn om thuis te blijven;
  • Symptomen en klachten te behandelen en te bespreken.

Nieuwsbrief

Aanmelden Nieuwsbrief

* Vereist
Welke nieuwsbrieven wilt u van ons ontvangen: