Klachtenregeling

Klachtenregeling

In onze dagelijkse zorg en dienstverlening doen wij onze uiterste best de patiënt zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het gebeuren dat de patiënt en/of naasten niet tevreden zijn. Medewerkers en vrijwilligers staan open voor opmerkingen, ongenoegens of klachten zodat wij daarvan kunnen leren en verbeteringen in onze zorg- en dienstverlening kunnen aanbrengen. Daarom gaan we daarover graag in gesprek met de patiënt of zijn naaste. Bardo streeft een eenduidige en zorgvuldige afhandeling van de klacht na, zodat patiënt of naaste zich serieus genomen voelt, vertrouwen heeft of krijgt in een bevredigende afhandeling. In het informatieboekje op de patiëntenkamers is relevante informatie opgenomen over het indienen van een klacht, met wie men contact kan opnemen en welke vervolgstappen er mogelijk zijn. Ook staan daarin de namen en adressen van de personen die men kan benaderen.

Wat te doen als een patiënt of naaste een klacht heeft

  • Patiënten of naasten kunnen een signaal over ongenoegen mondeling voorleggen aan degene die hij/zij daarvoor uitkiezen. Dat kan elke medewerker of vrijwilliger zijn. Het gaat dan om een signaal over zaken die niet goed gaan of om een uiting van onvrede of om een situatie waarin een klacht (nog) niet formeel is ingediend.
  • Een klacht wordt eerst besproken met degene die de zorg of dienst heeft verleend. Vaak lost een gesprek al veel op.
  • Is de klacht niet eenvoudig op te lossen, dan wordt doorverwezen naar de leidinggevende zorg of de coördinator vrijwilligers. Eventueel kan de patiënt of naaste verwezen worden naar de adviseur beleid en kwaliteit die hen kan ondersteunen bij het formuleren van de klacht.
  • Als we er met de patiënt of naaste niet uitkomen dan wordt de klacht in behandeling genomen door de directeur-bestuurder. Bardo maakt gebruik van de klachtenregeling van Amstelring. Deze procedure kan via de directeur-bestuurder ingezet worden. Er kan dan ook gebruik worden gemaakt van een onafhankelijke klachtenfunctionaris van Amstelring.

Nieuwsbrief

Aanmelden Nieuwsbrief

* Vereist
Welke nieuwsbrieven wilt u van ons ontvangen: