Vrijwilligers

Bij Bardo werken professionals en vrijwilligers samen in één team. Dankzij hun toewijding en inzet biedt Bardo zorg op maat. Zij creëren een huiselijke sfeer en geven alle aandacht aan onze patiënten en hun naasten.

Vrijwilligers vervullen verschillende rollen. Zij worden daarbij begeleid door twee coördinatoren vrijwilligers: Ellen van Klinken en Hajnalka Sziklai. Zo zijn er zorgvrijwilligers die betrokken zijn rond de zorgtaken in het hospice of ondersteunen in de thuissituatie. Sommige vrijwilligers bereiden de warme maaltijden, anderen doen allerhande klussen in huis of verzorgen de bloemen. Ook zijn er gastvrijwilligers in de ontvangstruimte of in de huiskamer. Voor hun taken in hospice en in de ondersteuning thuis worden alle vrijwilligers opgeleid en begeleid.

Vrijwilliger worden

Wil je als vrijwilliger ons team versterken? Welkom! Het is goed om te weten wat Bardo daarin vraagt:

  • Je voelt je betrokken bij mensen in hun laatste levensfase.
  • Je wilt bijdragen met jouw aandacht voor de patiënten en hun naasten en omgeving.
  • Je bent flexibel.
  • Je hebt voldoende tijd om een rol in te vullen.
  • Je beschikt over inlevingsvermogen om patiënten en naasten de aandacht te geven die zij vragen.
  • Je werkt graag samen met anderen.

Hoe kun jij bijdragen als vrijwilliger? Dit is afhankelijk van jouw vaardigheden, ervaring en beschikbaarheid. Je volgt een passende introductie en loopt mee met ervaren teamleden.

Ben je geïnteresseerd en wil je meer weten? Vul ons aanmeldformulier in. Wij nemen dan contact met je op voor een persoonlijk kennismakingsgesprek. Ook kun je contact opnemen met één van onze vrijwilligerscoördinatoren, tel: 020-3334725. Of mail naar: coordinatievrijwilligers@hospicebardo.nl.

Zorgvrijwilliger in Bardo

Kijk hier wat vrijwilligers kunnen betekenen voor mensen in de laatste levensfase en hun naasten. Ook in Bardo leveren de zorgvrijwilligers een belangrijke ondersteuning in de dagelijkse zorg. Zowel in het hospice als in de ondersteuning bij mensen thuis.

 

Zorgvrijwilliger in het hospice

Je doet een dienst waarin je samen met een verpleegkundige zorg biedt aan de patiënten en zijn/haar naasten. Dit betreft zowel persoonlijke verzorging als meer huishoudelijke taken: maaltijd, was, licht schoonmaakwerk, opruimen e.d.

Zorgvrijwilliger in de ondersteuning thuis

Je ondersteunt mensen thuis binnen Haarlemmermeer. Deze ondersteuning is afhankelijk van de aanvragen en jouw beschikbaarheid. Flexibiliteit in dagen en uren is belangrijk. Je inzet is afhankelijk van de hulpvraag, het kan puur gaan om het aanwezig zijn, maar kan ook inhouden dat je met patiënt naar buiten gaat voor een wandeling of boodschap. Je biedt een luisterend oor aan patiënt en naaste en hebt een signalerend oog voor bijvoorbeeld de wijkzorg.

Gastvrijwilliger

Als gastvrijwilliger ben je het aanspreekpunt voor bezoek, onze patiënten en hun naasten. Je vult de rol op twee plekken in: bij de receptie en in de huiskamer. Bij de receptie ontvang je het bezoek voor patiënten, voor de organisatie en leveranciers. Daarnaast beantwoord je telefoontjes en ondersteunt bij kleine administratieve taken. In de huiskamer ontvang je de patiënten en/of hun naasten. Je zorgt voor een opgeruimde, frisse en welkome omgeving en helpt bij de bereiding van de maaltijden.

Kookvrijwilliger

Onze patiënten waarderen vers bereide maaltijden. Kookvrijwilligers staan graag in de keuken en maken van een eenvoudige maaltijd iets lekkers. Zij pakken ook uit met extra’s op een zon- of feestdag. Kunnen inspringen op de situatie van het moment is belangrijk. Hygiënevoorschriften naleven en overzicht houden maken onderdeel uit van je rol. Andere teamleden helpen bij het tafeldekken en serveren.

Bestelvrijwilliger

Je zorgt ervoor dat de boodschappen besteld worden via een online bestelsysteem. Dit doe je samen met het aanwezige zorgteam. In overleg ben je op één of meerdere dagen in huis. Waar mogelijk vervang je elkaar onderling bij ziekte en vakantie.

Bloemenvrijwilliger

Bardo ontvangt van donateurs elke week bloemen. Deze worden door vrijwilligers via een route opgehaald op woensdagochtend. Daarna worden ze door andere vrijwilligers verwerkt tot mooie boeketten of bloemstukken. Dit wordt afwisselend diezelfde middag of avond gedaan.

Klusvrijwilliger

Je verzorgt allerhande klussen in het huis. Zowel technisch, elektrisch als timmerwerk. Afhankelijk van je eigen expertise en interesse. Je inzet wordt naast de coördinatoren vrijwilligers vooral begeleid door de Regiehouder Facilitair. Met de andere klusvrijwilligers is overleg over wie wanneer welke klus op kan pakken.

Tuinvrijwilliger

Heb je groene vingers of wil je die ontwikkelen? Dan is dit de rol voor jou. Samen met andere tuinvrijwilligers zet je je in voor het bijhouden van de tuinen. Voor groot onderhoud als snoeien van heggen en bomen is er een hovenier.

Overige rollen

Vrijwilligers zijn ook op andere wijze in Bardo betrokken. Zij ondersteunen bijvoorbeeld bij Trefpunt activiteiten of scholingen in het Leerhuis. Een aantal vrijwilligers is ad-hoc beschikbaar voor klusjes en/of PR-activiteiten.

Hoe start je bij Bardo?

Na je aanmelding nemen we contact met je op voor een kennismakingsgesprek in het Hospice. We bespreken wat je verwachtingen zijn en wat Bardo te bieden heeft. Aan de hand daarvan komen we tot een besluit wat het beste bij jou past. Daarna:

Zorgvrijwilliger: cursus van 3 zaterdagen en één avond, daarna boventallig meelopen in diensten. Vervolgens evalueren we en als het van beide kanten bevalt schrijven we je in als vrijwilliger.

Gastvrijwilliger: cursus van 1 zaterdag of 2 avonden en daarna boventallig meelopen in diensten. Vervolgens evalueren we en als het van beide kanten bevalt schrijven we je in als vrijwilliger.

Overige rollen: je gaat meelopen met een ervaren vrijwilliger, het aantal keer is afhankelijk van de behoefte. Aansluitend evalueren we met elkaar en mogen we je hopelijk inschrijven als vrijwilliger. In de loop van ongeveer het 1e half jaar word je uitgenodigd voor een introductiebijeenkomst met andere vrijwilligers.

Voor alle rollen geldt dat we na inschrijving een aanvraag doen voor een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag).

Wat verwachten wij van jou?

Als zorg- gast- of kookvrijwilliger plan je zelf je diensten in. Dit gaat via een online roostersysteem. Voor het bieden van goede zorg voor onze patiënten is het regelmatig en flexibel beschikbaar zijn van belang. Ten aanzien van het aantal diensten rekenen wij op de volgende beschikbaarheid:

Als zorgvrijwilliger 1 à 2 x per week 4 uur tussen 08.00-23.00 uur. 1 x per 4 weken in het weekend en minimaal 1 x per jaar op een landelijke feestdag

Als gastvrijwilliger 1 x per week 4 uur 1 x per 4 weken in het weekend en minimaal 1 x per jaar op een landelijke feestdag.

Als kookvrijwilliger 1 x per week 4 uur, 1 x per 4 weken in het weekend en minimaal 1 x per jaar op een landelijke feestdag.

Daarnaast verwachten wij je actieve betrokkenheid bij overleggen, bijeenkomsten en scholingen.

Wat bieden we jou?

Vergoeding:reis- en onkostenvergoeding;
Attenties:door het jaar heen bij verschillende gelegenheden;
Scholing:diverse scholingen en workshops over relevante onderwerpen
Intervisie: bespreken van casuïstiek. Hierbij leer je samen van andere teamleden en deel je jouw ervaringen;
Overleg:2 – 4 x per jaar afhankelijk van de rol;
Begeleiding: : door twee coördinatoren.

Vrijwilligersraad

De vrijwilligersraad is het platform voor de vrijwilligers van Bardo. Ze behartigt de gemeenschappelijke belangen van de vrijwilligers. Ook adviseert ze de directeur-bestuurder en de coördinator op het relevante werkterrein. De raad vergadert 6 maal per jaar, de vergaderingen zijn openbaar. Je kunt contact opnemen voor al je vragen en ideeën via vrijwilligersraad@hospicebardo.nl

Nieuwsbrief

Aanmelden Nieuwsbrief

* Vereist
Welke nieuwsbrieven wilt u van ons ontvangen: