Rondom het levenseinde

Wij gaan en staan voor goede zorg

Als genezing niet meer mogelijk is, blijft goede zorg essentieel. Daarom zet Bardo zich met volle overtuiging in om de kwaliteit van leven zo hoog mogelijk te houden.

Wanneer de laatste fase van het leven aanbreekt, dienen zich vaak veel vragen en onzekerheden aan. Die vragen kunnen gaan over het leven, maar ook over het levenseinde. Tijdens de opname in het hospice bespreken we regelmatig de persoonlijke wensen rond behandeling en levenseinde.

Uiteindelijk bepaalt ieder mens voor zichzelf wat kwaliteit van leven is. Soms kan het lijden, ondanks alle goede zorgen, ondragelijk zijn of als ondraaglijk ervaren worden. Euthanasie kan dan in het verlengde liggen van goede palliatieve zorg.

In Bardo Hospice is om die reden euthanasie binnen de voorwaarden van wet- en regelgeving niet uitgesloten. Hieraan gaat wel altijd een traject van intensieve gesprekken en een beoordeling van een tweede onafhankelijke arts vooraf. Daarom is het niet mogelijk om kort na opname tot euthanasie over te gaan. 

Het verzoek tot euthanasie moet bovendien altijd beoordeeld worden door een tweede onafhankelijk arts. het is bji ons daarom niet mogelik  om na opname tot euthanasie over te gaan, tenzij het voor uw huisarts mogelijk is de euthanasie in het hospice uit te voeren (of het Expertise centrum voor Euthanasie). Euthanasie kan niet de enige reden zijn voor opname in het hospice.

Nieuwsbrief

Aanmelden Nieuwsbrief

* Vereist
Welke nieuwsbrieven wilt u van ons ontvangen: