Bardo is een high-care hospice. Dit betekent dat wij zeer complexe zorg kunnen verlenen en dat er altijd een of meer gespecialiseerde verpleegkundigen in huis zijn, die de verpleegkundige zorg op zich nemen. Ook is dagelijks een van onze artsen aanwezig of bereikbaar. Onze artsen zijn gespecialiseerd in palliatieve geneeskunde. Buiten kantoortijden werkt Bardo samen met de huisartsenpost (HAP).
Als u uit Hoofddorp komt, is het mogelijk om de medische zorg in handen van uw eigen huisarts te laten. Indien dit de voorkeur heeft, worden hierover afspraken gemaakt met onze artsen. In alle andere situaties zal de medische zorg overgedragen worden aan de artsen van Bardo.
Onze speciaal opgeleide vrijwilligers zijn er om u en uw naasten bij te staan. Ook ondersteunen ze de verpleegkundigen tijdens zorgmomenten. Lees hier meer over onze vrijwilligers.
Bardo heeft een samenwerkingsverband met fysiotherapeuten en ergotherapeuten die als dat nodig is bij de behandeling betrokken worden. Ook uw eigen therapeut mag de gewenste zorg in het hospice blijven bieden.

Geestelijke verzorging

Afscheid nemen van elkaar en van het leven maakt meestal veel emoties los. De arts, verpleging en geestelijk verzorger hebben hier goede aandacht voor. Zij kunnen u begeleiden in het verwerken van verdriet en het vinden van een nieuw evenwicht. In deze levensfase kunnen er levensvragen opkomen bij u en uw naasten. De geestelijk verzorger van het hospice kan hiermee helpen. Hij is vertrouwd met spirituele en religieuze tradities en staat open voor alle (zingevings-) vragen. Uiteraard is uw eigen geestelijke ook van harte welkom in ons hospice.

Bezinning en welbevinden

Naast de medische zorg biedt Bardo ook aanvullende zorg. Deze zorg gaat verder dan de dagelijkse zorg en is gericht op uw welzijn en comfort. We bieden u onder andere aromatherapie en massages aan. Ook heeft het hospice een stilteruimte waar u een kaarsje kunt branden of even rustig kunt vertoeven.
De activiteitenbegeleiding maakt in de toekomst ook deel uit van deze aanvullende zorg.

Zorg voor naasten

Uw naasten zijn altijd welkom in ons hospice, er zijn in Bardo geen bezoektijden. Echter, na 22.00 uur ‘s avonds, willen wij graag de rust in huis bewaren voor onze gasten. Waken is hierop een uitzondering.
Wij weten dat het betrokken zijn en blijven bij de zorg door naasten vaak als zeer waardevol wordt ervaren. U en uw naasten kunnen, indien gewenst, in overleg met de contactverpleegkundige bekijken wat hierin mogelijk is.
Tijdens opname zullen er ook een of meerdere familiegesprekken plaatsvinden. Tijdens deze gesprekken is er niet alleen aandacht voor de patiënt, maar ook voor het welzijn van de direct betrokkenen. Na het overlijden nodigen we de naasten uit voor een nazorggesprek en voor de eerstvolgende herdenkingsbijeenkomst. Deze bijeenkomsten vinden vier keer per jaar plaats.

Nieuwsbrief

Aanmelden Nieuwsbrief

* Vereist
Welke nieuwsbrieven wilt u van ons ontvangen: