How attachment transformed my palliative practice: discovering the palliative paradox

In dit artikel in Attachment deelt Christiaan Rhodius ervaringen uit de dagelijkse praktijk van de palliatieve zorg. Centraal staan de onderlinge relaties. Zowel tussen patiënt en naasten als tussen patiënt, naasten en medewerkers. De naderende dood zet het onderlinge contact bewust of onbewust onder druk. En dat terwijl elkaar nabij zijn zoveel rust kan brengen in deze fase. Het artikel licht dit nader toe vanuit de hechtingstheorie, beschreven door John Bowlby en introduceert de term ‘de palliatieve paradox’. Kort gezegd: door elkaar vast te houden wordt het mogelijk elkaar weer los te laten.

Lees het artikel.

Laatste nieuws

Jaarverslag 2023 Bardo innoveert

Het jaarverslag 2023 geeft u een mooi en levendig beeld van onze activiteiten in het hospice, de ondersteuning thuis en het leerhuis. 2023 stond in

Bestuurlijke fusie Amstelring en Bardo 

Hoofddorp, 5 februari 2024   Vandaag ondertekenden Jeroen Lambriks, bestuurder van Amstelring, en Simone Koops-Ouwerkerk, bestuurder van Bardo, de overeenkomst waarin zij de bestuurlijke fusie

Nieuwsbrief

Aanmelden Nieuwsbrief

* Vereist
Welke nieuwsbrieven wilt u van ons ontvangen: